Yükleniyor...

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ORYANTASYON SÜRECİ İKAMET İŞLEMLERİ

Değerli öğrenciler “İkamet İzni” Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade etmektedir. Bir uyruğu Türk olan veya Mavi Kart sahibi adayların İkamet İzni istemesine gerek yoktur. İkamet başvurusu için yapmanız gereken işlemler ve toplamanız gereken evraklar vardır.

- İlk İkamet izni başvurusu için e-ikamet sistemi üzerinden ikamet izni başvurusunda bulunmanız ve randevu tarihinde aşağıda listesi bulunan belgeleri vermek üzere TÜ Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne getirmelisiniz. İşlemlerinizin sağlıklı yürümesi için başvuru videosunu dikkatle izlemenizi tavsiye ederiz.

İstenilen Belgeler

 1. E-İkamet başvurusu sonunda sistem tarafından üretilen Başvuru Formu;
 2. Açıklama: Bu form e-İkamet sistemi üzerinden sistem tarafından oluşturulur. Formun çıktısı alınıp yabancı uyruklu öğrenci tarafından imzalanmalıdır.
 3. Pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin fotokopisi; Açıklama: Talep edilen ikamet izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport yâda pasaport yerine geçen belgeye sahip olunmalıdır. Belgelerin teslim edildiği esnada pasaportun aslı ibraz edilmelidir. Kişisel bilgilerinin yer aldığı sayfa olan pasaportunun ön yüzünün, pasaportun giriş-çıkış mührünün bulunduğu sayfanın fotokopisi getirilmelidir.
 4. Dört (4) adet fotoğraf; Açıklama: Fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır.
 5. Sağlık sigortası; Açılama: Aşağıda belirtilen sağlık sigortası türlerinden yalnız birinin ibraz edilmesi yeterli olacaktır.

  a) İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge;

  b)Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı provizyon belgesi veya imzalı ve kaşeli / mühürlü provizyon belgesi;

  c)Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı belge veya imzalı ve kaşeli / mühürlü belge. (5510 sayılı Kanuna göre yabancı öğrenciler kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde Genel Sağlık Sigortası kapsamına girebilmektedir.)

  d)Özel Sağlık Sigortası: Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 10/05/2016 tarihli ve 16/2016 sayılı vize ve ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır” ibaresi bulunmalıdır.

 6. Öğrenci belgesi; Açıklama: Kayıt yaptırdığınız Fakülte/Yüksekokul/MYO öğrenci işlerinden alabilirsiniz.
 7. Adres bilgilerini gösteren belge; Açıklama: Adres bilgilerine dair; yabancı uyruklu öğrencinin ülkemizde kaldığı yere ilişkin (kira, yurt, pansiyon, vb.) bir belge ibraz etmesi ve bu belgede o adreste kalınıyor olduğunun açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. (Örneğin; yabancı uyruklu öğrenci yurtta kalıyorsa yurt yönetiminden alacağı imzalı/kaşeli belge, kiracı olarak kalıyorsa noter onaylı kira sözleşmesi, yakının yanında kalıyorsa yanında kaldığı kişi/kişiler tarafından noter huzurunda düzenlenecek taahhütname belgesi yada bu sayılanların dışında başka bir yerde /şekilde kalınıyorsa bu durumu gösterir bir belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)
 8. İkamet izni belge bedelinin ödendiğine ilişkin makbuz; Açıklama: Yabancı uyruklu öğrenci bu bedeli yetkilendirilmiş maliye veznelerine veya yetkilendirilmiş bankalara yatırarak düzenlenecek makbuzu başvuru formuna eklemelidir. 2020 yılı için ücret 110 TL olarak belirlenmiştir.
 9. Başvuru sahibinin 18 yaşından küçük olması halinde; (18 yaşından küçük iseniz lütfen Türkiye'ye gelmeden önce aşağıda a, b ve c maddelerinde yazılı belgeleri yanınızda hazır getiriniz.)

  a) Muvafakatname : Anne ve babasının yabancının Türkiye’de öğrenim görmesine ve yaşamasına izin vermesi ve bunun içinde ülkesindeki yetkili merciler tarafından düzenlenmiş muvafakatname belgesinin bulunması gerekmektedir. Ancak; anne ve babasının ülkemizde yasal olarak bulunması halinde bu belge ayrıca talep edilmeyecektir.)

  b) Doğum belgesi: Yabancının geçerli bir kimlik/pasaport belgesinden anne veya babasının tespitinin sağlanamaması durumunda yabancıdan istenilecek belgedir.

  c) Muvafakatname ve doğum belgesinin “apostil şerhli” olması gerekmektedir.

  Adres: Türkiye’de kalacağınız adres kiraladığınız bir ev, yurt veya konaklama tesisi olabilir. İkamet izni süresi içerisinde adresinizin değişmesi durumunda 20 (yirmi) işgünü içerisinde il göç idaresi ve il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüğüne ilgili belgelerle beraber durum değişikliğinin bildirilmesi gerekmektedir.

  15 Günlük Giriş Çıkış Hakkı: Bu belge başvurunuzun tamamlanması durumunda verilebilmektedir. Göç idaresi tarafından onaylanmış İkamet İzni Müracaat Belgesi ve harç makbuzu ile beraber 15 gün içerisinde giriş yapmak kaydı ile Türkiye’den çıkış yapabilirsiniz. İkamet işlemleriniz tamamen bitip ikamet iznine sahip olduğunuzda normal prosedür ile giriş çıkış yapabilirsiniz.

  İkamet İzin Başvurusunun Sonuçlandırılması: Kanunen İkamet İzni Başvurusu en geç 90 gün içinde sonuçlandırılmaktadır. Fakat genel olarak daha kısa sürelerde başvuru sonuçlanmaktadır.