Yükleniyor...

Distinguished Candidates of Trakya University,

Greetings to you from Edirne, the cradle of our history and civilization from Turkey’s gateway to the world, from Trakya University, one of the most distinguished Universities in Balkans along with our students close to 50 thousand, respectfully and lovingly. Our goal is to shed light on your way and to help you in your decisions in this preference process, the most important period of your life.As Trakya University we are working hard to prepare each of our students in the best way to raise the world citizens in true sense. We aim to provide each of our students with internationally valid scientific education with the effort of our employees, from our competent academic staff to our administrative units. To be able to make our students start one step ahead in changing world order. To be able to raise individuals having analytical thinking of positive sciences and human focused approach of social sciences and beneficial to society and our country. Here with all these goals and thoughts we invite you to experience the privilege of being a student of Trakya University like 50 thousand students and having the proud to be able to say “I am a student in Trakya University”.

To be able to say “#TercihimTrakya”, you can find answers to all questions you have in your mind on our social media accounts and our web site aday.trakya.edu.tr After a very short time, in Edirne, to meet at our university, with sincere wishes…

Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU

Rector

63 farklı uyruktan 4.123 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan Üniversitemiz ’de Uluslararası Öğrenci Ofisimiz yurt dışından Üniversitemize eğitim görmek amacıyla gelmek isteyen adaylara Üniversitemizi tanıtmak, başvuru, tercih ve kayıt sürecinde yardımcı olmak ve Üniversitemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilere öğrenim hayatları boyunca destek olmak amacıyla Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi çatısı altında hizmet vermektedir.

Ofisimizde;

 • “Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü” başvurularının alınması;
 • Geçerli başvuruların değerlendirilmesi;
 • Sonuçların ilan edilmesi;
 • Kayıt evraklarının hazırlanması;
 • Üniversite resmi web sayfaları ve sosyal medya aracılığı ile adaylara ve eğitim sürecinde olan öğrencilere her türlü bilgilendirmenin yapılması;
 • Öğrenci ikamet başvurularının alınması;
 • Rumeli Köprüsü Dergisinin hazırlanması;
 • Üniversitemizi tanıtıcı katalog ve doküman hazırlanması;
 • Öğrencilerin eğitim sürecine uyum sağlamasının kolaylaştırılması için uyum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi;
 • Öğrencilerin sosyal faaliyet ve kültürel etkinliklerinde gereksinim duydukları yardımın yapılması;
 • Üniversite içinden veya dışından kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yaparak öğrencilerin kişisel gelişim ve donanımlarına katkı sağlamak;

İş ve işlemleri gerçekleşmektedir.

Üniversitemiz Kendi İmkânı İle Yurtdışından Öğrenci Kabulü Başvurularını Uluslararası Öğrenci Başvuru Sistemi üzerinden çevrimiçi olarak kabul etmektedir. Notu not sisteminin %50 ve üzeri olan adaylar başvuru yapabilmektedirler. Gönül coğrafyası olarak tanımladığı Balkanlar’a en çok hizmet veren eğitim kurumu olmayı kendine misyon edinen ve “Geleceğe Köprü” sloganıyla çıktığı yolda, son 4 yılda uluslararası öğrenci sayısında büyük bir artış yakalayan Trakya Üniversitesi, 2019 yılında uluslararası öğrenci başvurusu ve kayıtlarında rekor seviyelere ulaşarak, değişimin başladığı 2016-2017 yılından itibaren %300 oranında bir yükseliş gösterdi. Tarihinde önemli bir ilke ve başarıya daha imza atan Trakya Üniversitesi ayrıca, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, rekor seviyede gerçekleştirdiği 1601 uluslararası öğrenci kaydıyla, bölge üniversiteleri arasında uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversite oldu.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü için 2534 kontenjan ayıran Üniversitemiz 2023 yılı için kalite unsurunu göz ardı etmeksizin 10.000 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir.

Our University hosts 4.123 international students from 63 different nationalities. Our International Students Office aims to introduce our university helps in the process of application, preference and regisrtration to the candidates who wants to come to our university to study and aims to support students who study in our university during the study process. Trakya University serves under the roof of Relations Application and Research Center

 • Admission of applications for "Acceptance of Foreign Students";
 • Evalution of valid applications
 • Annoucement of results;
 • Preparation of registration documents;
 • Announcing all kinds of information through the university web pages and social media to the candidates and students who are in the education process;
 • Acceptance of students’ residence documents;
 • Preparation of the Bridge of Rumeli (Rumeli Köprüsü) magazine;
 • Preparation of informative catalogs and documents for our university;
 • Carrying out orientation facilities to help the students adapt th educational process rapidly;
 • Helping students in their social and cultural activities;
 • Contributing to the personal development and skills of the students by cooperating with institutions and organizations from within or outside the university;

Business and operations are realized.

Our University accepts online applications through the International Students Application System. Candidates with the grade level of 50% or above have the right to apply. For example; a candidate who has graduated high school that makes grade in a 20-point-system must have at least 10 grades out of 20 in order to be able to apply. Trakya University, which has made it its mission to give more sevice to the Balkans and on the way with the slogan ‘’Bridge to the Future’’ (Geleceğe Köprü) , which is defined as the heart of geography, has achieved a great increase in the number of international students in the last 4 years. Moreover, in 2019, it reached record levels in international student applications and enrollments, with an increase of 300% since the start of the change in 2016-2017.

Trakya University, which has signed an important principle and success in its history, was the most preferred university among international universities in the 2019-2020 academic year with the record of 1601 international students. Our University that has allocated 2534 quotes for 2020-2021 Academic Year For the Admission of Students from Abroad and aims to host 10,000 international students for 2023 without ignoring the quality element.